Заразни заболявания при кучето

Инфектно-контагиозните болести при кучето имат изключително важно значение за здравеопазването на хората и на останалите видове домашни и диви животни. По своята същност причинителите на тези болести са вируси, бактерии, рикетсии, микоплазми и микроскопични гъбички.Едни от тях са облигатнопатогенни, други - условнопатогенни, а трети - сапрофити.От клинична гледна точка, с оглед на улесняване на тяхната диагностика и във връзка с правилната насока на профилактиката, инфекциозните болести при кучето се разделят на следните три групи:

1.Инфекциозни болести, засягащи само кучето:

 • Гана (Febris catarrhalis infectiosa canum)
 • Парвовироза (Gastroenteritis parvovirosa canum)
 • Инфекциозен хепатит (Hepatitis Infectiosa canum)
 • Моноцитарна рикетсиоза
 • Висцерални микози (systemic mycoses)
 • Еперитрозооноза и др.

  2.Инфекциозни болести, засягащи кучето и човека:

 • Бяс (Rabies, Lyssa)
 • Бруцелоза (Brucellosis)
 • Лептоспироза (Leptospirosis canum)
 • Трихофития (Herpes tonsurans canum)
 • Туберкулоза (Tuberculosis)
 • Ерлихиоза (Ehrlichiosis)
 • Йерсиниоза (Yersiniosis)
 • Псевдотуберкулоза (Pseudotuberculosis)
 • Тетанус (Tetanus)
 • Лаймска болест (Lyme borreliosis)
 • Кокцидиоидомикоза - Пустинна болест (Coccidioidomycosis)
 • Споротрихоза и др.


  3.Инфекциозни болести, засягащи кучето и други животински видове:

 • Ауески (Morbus Aujesky)
 • Листериоза (Listeriosis)
 • Салмонелоза (Salmonellosis)
 • Туларемия (Tularaemia)
 • Актиномикоза
 • Некробацилоза (Necrobacillosis) и др.

 • « Car »
  Cheap Used cars Sofia Bulgaria good price
  « SUV »
  Buy cheap SUV Sofia Bulgaria Bomiauto
  « VAN »
  Cheap used VAN's Sofia Bomiauto
  « Truck »
  Used trucks Bulgaria cheap price
  « Bike »
  Used motorsickle low price Sofia

  2009-2011 © Боми Ауто ~ Free Website Builder ~ Дизайн: Seo-WebSiteDesigners
  powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme